...

Smart EDU

ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล กศน.อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

กรุณาเลือกระดับการศึกษา

About

             >> Smart EDU ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักศึกษา และ ครู กศน. ที่สามารถดู หรือตรวจเช็คข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบได้ออกแบบมาให้รองรับกับการใช้งานบน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพต ไอโฟน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ หรือจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค แล็ปท็อป ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ในยุคการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพียงแค่เลือกระดับชั้น ใส่เลขบัตรประจำตัว ก็จะรู้ข้อมูลทุกอย่าง ครบ จบ ในระบบเดียว

รายละเอียดระบบ
     1. ข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษาแต่ละภาคเรียน
     2. ตารางสอบ พร้อมระบุ วัน เวลาสอบ แต่ละภาคเรียน
     3. ผลการเรียน พร้อมระบุคะแนน ระหว่างภาค ปลายภาค พร้อม เกรด
     4. รายงานคะแนนกิจกรรม กพช. พร้อมผลรวม
     5. เมนูดาวน์โหลดเอกสารการขอจบ (นักศึกษา)